60 години от Пуримфест Нюрнберг - 1946 г.

60 години от зверските убийства на ръководителите на Третия Райх

 

 

 

Аз умирам с вярата,

че желах доброто и изпълних своя дълг.

Ернст Калтенбрунер в писмо до съпругата си

вечерта преди екзекуцията

 

 

Не екзекуции а РИТУАЛНИ убииства!

 

 

Еврейските ритуални убийства в Нюрнберг са неописуеми, съдейки по тези снимки, в които по всички трупове на "обесените нацисти" личи срязване на врата, точно под ухото и следа от кръв, която зад ухото и стига до горната част на главата....

 

Факта, че следата от засъхнала кръв отива нагоре - към челото и косата - демонстрира, че кръвта им се е стичала надолу, докато те са били увиснати надолу с главата и също така обяснява ужасното състояние на тези трупове. Евреите е трябвало набързо да покажат тези трупове на международната преса, която е правила репортаж за съда в Нюрнберг. Еврейските екзекутори не са имали време да приготвят телата, така че да се заличат доколкото е възможно белезите от ритуалното жертвоприношение, особено при Кейтел и Фрик, при когото лицето е цялото покрито в кръв. (А може би те са сметнали за ненужно да скрият белезите.) Никакви обяснения не са дадени от тяхна страна по този въпрос. ВСИЧКИ от екзекутираните са с разрязан врат, както е показано тук.

 

 

Последните слова на героите!

Вижте тези снимки и ги запомнете завинаги!

Някой ден ще има разплата!

 

 

Поздравявам те моя Германия!

 

Приел мълчаливо смъртта.

 

Надявам се, че тези смъртни наказания ще бъдат последното действие на трагедията Втората световна война и че това ще бъдат поука, така че мир и разбирателство да царят между народите. Вярвам в Германия!

 

Аз обичах от цялото си сърце Германия и германския народ. Аз изпълних моя дълг според законите на моята Родина. Аз не съм извършил престъпления, аз се бих честно. Желая успех на Германия!

 

Умирам невинен, присъдата бе несправедлива. Господи, помагай на Германия и я направи отново велика. Моля Те Господи, пази семейството ми!

 

Към Отец Sixtus (Pater Sixtus, военен свещеник на задържаните):

Благодаря Ви, за Вашите грижи по време на моето задържане. Моля се на Бог, да бъде милостив, когато ме приема при Него.

 

Херман Гьоринг се самоуби в деня преди екзекуцията.

 

Господи пази Германия, Господи бъди милостив към душата ми! Моето последно желание е, Германия отново да намери своето единство, отново да бъде възможно разбирателството между Изтока и Запада  и отново да цари  мир в света!

 

Пуримфест 1946!

Хайл Хитлер

 

Да живее вечна Германия!

 

Моля се на Всемогъщия за милост към германския народ. Повече от два милиона германски войници загинаха за Отечеството. Сега аз ще последвам моите синове. Всичко за Германия!