Филми и кадри от честването на 9-ти ноември

(1933 - 1944)

 

- Мъчениците на националсоциалистическото движение.

- Für Uns - Zum Appell (1933) - филм за честването на десетата годишнина от "Похода към Фелдхернхале".

- Ewige Wache (1936) - филм за честването на 9-ти ноември през 1936 г.

 

- 9-ти ноември 1938 г. - церемония в чест на загиналите националсоциалисти.

- 9-ти ноември  1939 г. - церемония в чест на загиналите националсоциалисти.

- 9-ти ноември  1942 г. - церемония в чест на загиналите националсоциалисти.

- 9-ти ноември 1943 г. - церемония в чест на загиналите националсоциалисти.

- 9-ти ноември 1944 г. - церемония в чест на загиналите националсоциалисти.

- Частни цветни кадри от Почетните храмове на Кралския площад в Мюнхен и парад на СС по случаъ 9-ти ноември.

 

- Церемониално видео за почит на падналите герои - след произнасянето на всяко име казваме: Тук!